Kapcsolat

Orfalu Község Önkormányzata

Hasznos Hírek

Rendeletek


a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

a helyi adókról

a szociális ellátások szabályairól

a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

az újszülöttek támogatásáról

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

  Következő