Rendeletek


a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

az avar- és kerti hulladék égetéséről

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

a Helyi Építési Szabályzatról

Előző